Envio Enerji Üretim A.Ş.

Hakkımızda

Gelecek Bizimle Temizlenecek

Envio Enerji olarak estetik çevreci yaklaşımların analitik düşünce ile yoğurulduğu, bilgi birikimine ve tecrübeye dayalı bir ortama sahip bir şirketiz. İnovatif çevre teknolojilerinden ilham alarak tasarlamış olduğumuz atık geri kazanım tesisleri ve enerji üretim santralleri ile yatırımlarımızı Avrupa’da ve ülkemizde gerçekleştirmekteyiz.

Misyon

Envio Enerji olarak çevre sektöründe faaliyet gösteren bir firma olmanın bilinci ile insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirler alan, atık yönetim planı yapan ve yaptıran, atıkların geri kazanımını, depolanmasını ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürüterek atık yönetiminde; güvenli, çözüm odaklı, inovatif ve dünya standartlarında hizmet anlayışını misyon edindik./p>

Vizyon

Türkiye ve Avrupa'da katı atık yönetim modellerini iyileştiren, her saha ve bölgeye özel çözümler geliştirebilen, teknoloji ve finansman altyapısı güçlü entegre bir katı atık ve enerji üretim şirketi vizyonundayız.

İlkelerimiz

  • Sürdürülebilir çevre anlayışını benimsemek,
  • Sağlık, emniyet, çevre kuralları doğrultusunda hareket etmek,
  • Çevre kirliliğini önleyen atık yönetimi ilkelerini uygulamak,
  • Yasal ve güvenli hizmet verme konusunda üstümüze düşen bütün gereklilikleri yerine getirmek,
  • İnovatif olmak,
  • Ar-Ge çalışmalarına önem vermek,
  • Dünya gündemini takip ederek yeniliklere açık olmak/öncülük etmektir.

Değerlerimiz

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla verilen hizmetlerin sağlayacağı katkıları anlatan, müşterilerimizden gelen tüm talep ve beklentileri değerlendirerek sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmek,
  • Hizmet vermiş olduğumuz müşterilerimizin gizlilik ilkesi doğrultusunda tüm ticari sırlarını, kendi sırrımız gibi benimsemek ve bu konuda en ufak taviz vermemek,
  • Sektörün ilgili teknolojilerini ve yeniliklerini sürekli takip etmek, son teknoloji ürünlerini kullanmaya dikkat etmektir.

Envio: Enerjimizi Temiz Bir Gelecek İçin Kullanıyoruz