Hakkımızda

Gelecek Bizimle Temizlenecek

Envio

Evsel atıkları ayrıştırarak geri dönüşümle birlikte ekonomiye geri kazandıran, atıklardan elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştüren, insan sağlığına önem veren, çevreye duyarlı bir enerji şirketiyiz.

Düzce

Daha önceleri çöp kokusunun ve görüntüsünün rahatsızlık seviyesine ulaştığı Düzce'de, kapalı katı atık entegre tesisimizle birlikte bu sorunlar ortadan kalkacak. Çöp kokusuna çare olmak kalmayıp atıklardan elde edeceğimiz enerjiyle birlikte yaklaşık 14.000 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

İnsan sağlığını ve çevre kirliliğinin önüne geçerek; güvenli, çözüm odaklı, inovatif ve dünya standartlarında hizmet sunmak.

Çevre kirliliği ve geri dönüşüm alanlarında çözümleriyle, güvenilirliğiyle, yenilikleriyle dünyada önde gelen şirketlerden biri olmak.

- Sürdürülebilirlik
- İnovasyon
- Çevrecilik
- Gelişim
- Sağlıklı Gelecek

Faaliyet Alanlarımız

Temiz bir dünya, güzel bir gelecek için;Düzce Belediyesi Kapalı Atık Entegre TesisiBirinci aşamada ambalaj atıkları denilen kâğıt, cam, karton, metal, plastik gibi atıklar ayrıştırılarak geri dönüşümle ekonomiye kazandırılıyor.

İkinci aşamada organik atıklar dediğimiz atıklar çürütme tesisine geçerek metan gazı ile elektrik üretimi gerçekleşiyor.

Üçüncü aşamada ise ATY denilen Atıktan Türetilmiş Yakıtlar olup (tahta, poşetler, bez vs.) çimento sektöründe kullanılmak üzere dönüştürülüyor.

Envio: Enerjimizi Temiz Bir Gelecek İçin Kullanıyoruz